Top Stories

Search here...

News

ଆମେରିକାରକୁ ଛାନିଆ କଲାଣି ଚୀନ୍‌, ମହାକାଶରୁ କଲା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା

Posted On - 1 month ago
Edited By Team BbsrReporters
LAST UPDATED Dec 04, 2021 11:46 AM

ଚୀନର ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନରେ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ତଥାପି, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ୩୨ କିଲୋମିଟରରେ ହାରିଯାଇଛି। ଚୀନ୍‌ ଏହି ମିସାଇଲର ପରୀକ୍ଷଣ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ କରିଛି।

 

BBSR Reporters

 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:  ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ନିଜର ଜାହିର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଡ୍ରାଗନ। ଚୀନ୍ ଏବେ ମହାକାଶରେ ପାଦ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ନିଜର ଦବଦବା ଚୀନ୍ ଏବେ ମହାକାଶ ଆଡକୁ ଚୀନ୍ ମହାକାଶରୁ ଏକ ନୂଆ ହାଇପରସୋନିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଆମେରିକାର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି।

 

 

ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହାଇପରସୋନିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ଚୀନ୍‌ର ଅଗ୍ରଗତି ଆମେରିକାର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତାଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି ଡ୍ରାଗନ। ଚୀନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକା, ଋଷ ଏବଂ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇପରସୋନିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହାଇପରସୋନିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡିକ ପାରମ୍ପରିକ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରି ଆଣବିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିପାରିବ।

 

 

ଏହାପୂର୍ବରୁ ଚୀନ୍ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ମହାକାଶକୁ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପଠାଇଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥରେ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ପରେ ହାଇପରସୋନିକ୍ ବେଗରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ଗତି କରିଥିଲା।

 

 

ଚୀନର ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଟାଇମ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,ଏହି ପରମାଣୁ ସକ୍ଷମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନରେ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ତଥାପି, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ୩୨ କିଲୋମିଟରରେ ହାରିଯାଇଛି। ଚୀନ୍‌ ଏହି ମିସାଇଲର ପରୀକ୍ଷଣ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ କରିଛି।

 

 

ହାଇପରସୋନିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦର ଗତି ତୁଳନାରେ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମହାକାଶରେ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡିପାରେ। ହାଇପରସୋନିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଘୁରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରେ।

Related News